Bơm lắp nối tiếp và bơm lắp song song - WorldPumps.Vn - Tạp chí bơm công nghiệp

Tin liên quan

 • Không có tin nào liên quan

Tin tức

Bơm lắp nối tiếp và bơm lắp song song

Pumps in Parallel or Serial

Các bơm có thể lắp nối tiếp (theo tầng) hoặc lắp song song để tăng cột áp hoặc lưu lượng.

Bơm lắp nối tiếp – Cột áp tăng

Khi hai (hay nhiều) bơm lắp nối tiếp thì cột áp bơm sẽ tăng nhưng lưu lượng không đổi như hình minh họa dưới đây.

Các bơm ly tâm lắp nối tiếp được sử dụng để vượt qua tổn thất cột áp hệ thống lớn hơn so với một bơm.  

 • Khi hai bơm giống nhau lắp nối tiếp, cột áp sẽ tăng gấp đôi so với cột áp của 1 bơm đơn ở cùng mức công suất – như điểm 2 ở hình minh họa.

  Khi công suất ở mức không đổi, cột áp tổng của hai bơm sẽ tăng từ điểm 1 lên điểm 2 – nhưng thực tế thì cột áp và công suất của 2 bơm nối tiếp này sẽ di chuyển theo đường đặc tuyến của hệ thống (system curve) như điểm 3 của hình minh họa. Khi đó:

 • Điểm 1 là điểm hoạt động khi 1 bơm đơn chạy
 • Điểm 3 là điểm hoạt động khi 2 bơm lắp nối tiếp cùng chạy.

  Lưu ý rằng khi hai bơm có cùng đặc đặc tuyến khi chạy nối tiếp thì:

 • Cột áp của một bơm đơn lẻ sẽ bằng nửa cột áp điểm 3
 • Lưu lượng của một bơm đơn lẻ sẽ bằng lưu lượng ở điểm 3

  Tuy nhiên, trong thực tế, việc lắp đặt bơm ly tâm một tầng đơn hiếm khi được thực hiện. Thay vào đó, bơm cao áp nhiều tầng cánh thường được sử dụng.

  Bơm được lắp song song – Lưu lượng tăng

  Khi hai (hay nhiều) bơm được lắp song song thì lưu lượng sẽ tăng như minh họa trên đường đặc tuyến của hình minh họa dưới đây.

 •  

 • Bơm lắp song song để đạt được lưu lượng lớn hơn so với một bơm đơn.

 • Khi hai bơm giống hệt nhau lắp song song và trong điều kiện cột áp không đổi thì lưu lượng tổng của hai bơm song song sẽ gấp đôi so với lưu lượng của một bơm đơn như thể hiện ở điểm 2 của hình minh họa.

  Lưu ý, thực tế, khi hai bơm chạy song song, lưu lượng và cột áp kết hợp sẽ di chuyển theo đường đặc tuyến của hệ thống từ điểm 1 lên điểm 3.

 • Điểm 3 là điểm hoạt động của hệ thống khi hai bơm cùng chạy song song
 • Điểm 1 là điểm hoạt động của hệ thống khi một bơm đơn chạy.

  Thực tế, khi một trong các bơm chạy song song ngừng thì điểm hoạt động của hệ thống bơm sẽ chuyển từ điểm 3 sang điểm 1 – lưu lượng và cột áp đều giảm.

  Lưu ý, khi hai bơm có cùng đường đặc tuyến chạy song song.

 • Cột áp của một bơm đơn bằng với cột áp ở điểm 3
 • Lưu lượng của một bơm đơn bằng nữa lưu lương ở điểm 3.

Minh họa thêm về đường đặc tuyến của bơm khi ba bơm chạy song song như dưới đây.

WorldPumps.vn - Công ty TNHH Tiên Phong Xanh

Chia sẻ bài viết này

Các dịch vụ khác

 

Bài viết này nằm trong các danh mục:
Kiến thức về bơm   •  

 

Nếu bạn có ý kiến gì về bài viết hoặc có nhu cầu về bơm nêu trên, vui lòng bình luận ở dưới đây

Bình luận

comments powered by Disqus