Giới thiệu - WorldPumps.Vn - Tạp chí bơm công nghiệp

Giới thiệu

Giới thiệu về WorldPumps.vn

WorldPumps.vn là trang tổng hợp các tin tức và kiến thức về ngành bơm.

Tiêu chí của WorldPumps.vn là tạo nguồn thông tin tham khảo, chia sẻ các kiến thức về bơm công nghiệp và các tin tức mới về thị trường bơm. Các tin tức và kiến thức về bơm được WorldPumps.vn thu thập từ các hãng bơm hay dịch thuật từ các nguồn tài liệu uy tín về bơm.

WorldPumps.vn thuộc về Công ty TNHH Tiên Phong Xanh - nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín các loại bơm công nghiệp.

Mọi ý kiến về WorldPumps.vn, xin liên hệ qua: htpp://www.greenpioneer.vn hoặc htpp://www.pioneergreen.vn ; hotline: 0944.111.698